Ekonomisk trygghet för barn och familj

Motion 2020/21:2026 av Linda Lindberg m.fl. (SD)

av Linda Lindberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2020/21:2026

av Linda Lindberg m.fl. (SD)

Ekonomisk trygghet för barn och familj

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Motivering

2 Besök hos mödravården

3 En utökad och humanare graviditetspenning

4 Ett mer behovsanpassat barnbidrag

4.1 Flerbarnstillägg

4.2 Bidrag till ensamstående

4.3 Bidrag till förstföderskor

5 En generös och flexibel föräldraförsäkring

5.1 Valfrihet inom föräldrapenningen – avskaffa reserverade månader

5.2 Ökad flexibilitet för familjen, med barnets bästa i fokus

5.3 En stärkt föräldraförsäkring

5.4 Snabbhetspremie – ökad tidsram för skyddande av den sjukpenninggrundande inkomsten

5.5 Öka antalet dubbeldagar

5.6 Utökad sorgepeng

5.7 Utökat antal dagar vid barns födsel eller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (32)