Barnvänlig familjerätt

Motion 2020/21:1611 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2020/21:1611

av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Barnvänlig familjerätt

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Barndomsgaranti

Fastställande av faderskap

Gemensam vårdnad som norm

Familjemedling för barnets bästa vid separationer

Redovisning och databas över familjehem

Barnäktenskap

Tvångsäktenskap

Månggifte

Digitaliserad hantering av dokument

Testamentesregister

Utvidgad arvsrätt

Digitalt arv efter avliden

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en barndomsgaranti och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en nollvision mot barnmisär och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (37)