Klassning av jordbruket som miljöfarlig verksamhet

Interpellation 2017/18:15 av Magnus Oscarsson (KD)

av Magnus Oscarsson (KD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Regeringen talar ofta och gärna om livsmedelsstrategin för Sverige. Det är naturligtvis bra att livsmedelsförsörjningen uppmärksammas. Samtidigt reagerar många jordbrukare kraftigt på att det i miljöbalken står att jordbruk klassas som miljöfarlig verksamhet.

Det är oerhört negativt att jordbrukare känner sig som om de nästan håller på med något kriminellt, när de i själva verket arbetar med att producera livsmedel. Det är dessa livsmedel som vi sedan kan handla i affären.

Klassningen av jordbruk som en miljöfarlig verksamhet skapar en känsla hos jordbrukarna av att vara misstrodda. Det är inte enbart en fråga om terminologi; i och med att verksamheten klassas som miljöfarlig riskerar inställningen hos myndighetspersoner påverkas negativt så att fokus hamnar på att leta fel. Bönderna har svårt att få råd om hur de ska göra för att göra rätt.

Jag tycker att jordbruk i stället ska klassas som miljöpåverkande verksamhet, något som även LRF har föreslagit.

Jag vill därför fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Avser statsrådet att ta initiativ till att förändra miljöbalkens terminologi så att jordbruk inte ska klassas som miljöfarlig verksamhet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Överlämnad: 2017-10-05 Anmäld: 2017-10-10 Svarsdatum: 2017-10-19 Sista svarsdatum: 2017-10-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)