Ytterligare undervisningstid i matematik

Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 maj 2016

Beslut

Ja till mer matematik i mellanstadiet (UbU21)

Mellanstadie-elever ska få mer matte

Elever på mellan-stadiet
ska få mer matte i skolan.
Det har riksdagen bestämt.

Under-sökningar har
visat att svenska elever
har blivit sämre
på matte.

Därför vill nu riksdagen
att eleverna ska få en till
matte-timma i veckan.

Riksdagen hoppas
att skolorna ska se till
att den extra matte-timmen
läggs i mellan-stadiet.

Det ska bli mer matte på schemat i skolan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Beslutet innebär att undervisningen utökas med 105 timmar i grundskolan, specialskolan, sameskolan och i grundsärskolan. 105 timmar motsvarar en mattetimme i veckan.

Regeringen rekommenderar att skolorna lägger den extra mattetimmen i mellanstadiet. 2013 utökades också antalet mattelektioner i skolan, då ville regeringen att matteutökningen skulle ske i lågstadiet.

Riksdag och regering hoppas nu att förändringen ska förbättra svenska elevers kunskap i matematik. Flera internationella undersökningar har tidigare visat att elevernas mattekunskaper sjunker.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2016.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet tillstyrker propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Ja till mer matematik i mellanstadiet (UbU21)

Det ska bli mer matte på schemat i skolan. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Regeringsförslaget innebär att undervisningen utökas med 105 timmar i grundskolan, specialskolan, sameskolan och i grundsärskolan. 105 timmar motsvarar en mattetimme i veckan.

Regeringen rekommenderar att skolorna lägger den extra mattetimmen i mellanstadiet. 2013 utökades också antalet mattelektioner i skolan, då ville regeringen att matteutökningen skulle ske i lågstadiet.

Utbildningsutskottet ser positivt på förslaget och hoppas att förändringen ska förbättra svenska elevers kunskap i matematik. Flera internationella undersökningar har tidigare visat att elevernas mattekunskaper sjunker.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.