Vattenvård

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2019/20:MJU10

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 18 mars 2020

Nästa händelse: Justering 3 mars 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

29 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-20
Justering: 2020-03-03
Trycklov: 2020-03-12
bet 2019/20:MJU10

Alla beredningar i utskottet

2020-02-20, 2020-01-28
3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-17
Debatt i kammaren: 2020-03-18
4

Beslut

Beslut: 2020-03-18