Protokoll 2019/20:88 Onsdagen den 18 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2019/20:88

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Avsägelser

Talmannen meddelade

att Emilia Töyrä (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet och

att Staffan Eklöf (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade

att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Emilia Töyrä som ledamot i socialförsäkringsutskottet, Adnan Dibrani som suppleant i justitieutskottet, Mattias Vepsä som suppleant i socialförsäkringsutskottet, Jasenko Omanovic som suppleant i arbetsmarknadsutskottet och Björn Petersson som suppleant i EU-nämnden,

att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Amir Adan som suppleant i civilutskottet, i näringsutskottet och i EU-nämnden,

att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.