Utgiftsområde 8 Migration

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2020

Beslut

9,3 miljarder till migrationsområdet (SfU4)

Cirka 9,3 miljarder kronor i statens budget för 2021 ska gå till utgiftsområdet migration. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområdet. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Mest pengar, cirka 4,4 miljarder kronor går till Migrationsverket och drygt 2,8 miljarder kronor går till ersättningar och bostadskostnader. Till domstolsprövning i utlänningsmål går cirka 770 miljoner kronor.

Riksdagen sa samtidigt nej till motioner med alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutet tog riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet är steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-01
Justering: 2020-12-08
Trycklov: 2020-12-11
Reservationer 1
Betänkande 2020/21:SfU4

Alla beredningar i utskottet

2020-12-01, 2020-11-19

9,3 miljarder till migrationsområdet (SfU4)

Cirka 9,3 miljarder kronor i statens budget för 2021 ska gå till utgiftsområdet migration. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområdet. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Mest pengar, cirka 4,4 miljarder kronor går till Migrationsverket och drygt 2,8 miljarder kronor går till ersättningar och bostadskostnader. Till domstolsprövning i utlänningsmål går cirka 770 miljoner kronor.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till motioner med alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutet tog riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget är steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-15
Debatt i kammaren: 2020-12-16
4

Beslut

Beslut: 2020-12-17
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 8

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2021
Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 8 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 8 punkt 1 och avslår motionerna

2020/21:306 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 8,

2020/21:1619 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD) yrkandena 27 och 30,

2020/21:1620 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 5,

2020/21:2552 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD) yrkande 24,

2020/21:2966 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2020/21:3110 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD),

2020/21:3520 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 1-3,

2020/21:3642 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 12 och

2020/21:3663 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 1, 6, 22, 23, 31 och 32.

b) Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:1 utgiftsområde 8 punkt 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 27 10 18 294