Protokoll 2020/21:56 Torsdagen den 17 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:56

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 26 november justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:
Interpellation 2020/21:

235
Till riksdagen
Interpellation 2020/21:235 Punktskatten på plastartiklar
av Tobias Andersson (SD)
Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 22 januari 2021.
Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.
Stockholm den 16 december 2020
Finansdepartementet
Magdalena Andersson (S)
Enligt uppdrag
Johan Ndure
Departementsråd

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Skrivelser
2020/21:56 till utrikesutskottet
2020/21:70 till försvarsutskottet
EU-dokument
COM(2020) 826 till trafikutskottet
Åttaveckorsfristen för

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.