Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU3

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 8 december 2021

Nästa händelse: Trycklov 3 december 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-11-25, 2021-10-26