Ungdomspolitik

Kulturutskottets betänkande 2020/21:KrU8

Planerat beslutsdatum: 17 juni 2021

Nästa händelse: Beredning 20 maj 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-05-20
Justering: 2021-06-10
Trycklov: 2021-06-11
Betänkande 2020/21:KrU8
3

Debatt

Bordläggning: 2021-06-16
Debatt i kammaren: 2021-06-17
4

Beslut

Beslut: 2021-06-17