Unga lagöverträdare

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2021

Beslut

Flera uppmaningar till regeringen om unga brottslingar (JuU28)

Riksdagen sa ja till ett flertal tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om unga brottslingar. Uppmaningarna handlar bland annat om en kartläggning och analys av ungdomsrån och att det måste gå en viss tid av sluten ungdomsvård innan en dömd får permission.

Förslagen om tillkännagivanden kom från motioner från den allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner med hänvisning till pågående utredningar och arbete inom området.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om kvarhållande av barn, drogtester av barn under 15 år, lättade sekretessregler, kartläggning och analys av ungdomsrån, ökad användning av bevistalan, särskilda ungdomsdomstolar, jourdomstolar, snabbare lagföring, en särskild enhet inom Kriminalvården för unga som begår grova brott, skärpning av påföljden ungdomsövervakning, begränsningar i möjligheten till permission, utslussning från sluten ungdomsvård, ungdomshäkten och ungdomsfängelser, nya ungdomspåföljder. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 1, reservation 4 under punkt 4 samt reservation 16 under punkt 15, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-04-22, 2021-05-06, 2021-05-27

Flera uppmaningar till regeringen om unga brottslingar (JuU28)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till 14 tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om unga brottslingar. Uppmaningarna handlar bland annat om en kartläggning och analys av ungdomsrån, att särskilda ungdomsdomstolar med jourfunktion ska övervägas och att det måste gå en viss tid av sluten ungdomsvård innan en dömd får permission.

Förslagen om tillkännagivanden kommer från motioner från den allmänna motionstiden 2020. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner med hänvisning till pågående utredningar och arbete inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.