Unga lagöverträdare

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU28

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 17 juni 2021

Nästa händelse: Bordläggning 16 juni 2021

Utskottets förslag

Flera uppmaningar till regeringen om unga brottslingar (JuU28)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till 14 tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om unga brottslingar. Uppmaningarna handlar bland annat om en kartläggning och analys av ungdomsrån, att särskilda ungdomsdomstolar med jourfunktion ska övervägas och att det måste gå en viss tid av sluten ungdomsvård innan en dömd får permission.

Förslagen om tillkännagivanden kommer från motioner från den allmänna motionstiden 2020. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner med hänvisning till pågående utredningar och arbete inom området.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om kvarhållande av barn, drogtester av barn under 15 år, lättade sekretessregler, kartläggning och analys av ungdomsrån, ökad användning av bevistalan, särskilda ungdomsdomstolar, jourdomstolar, snabbare lagföring, en särskild enhet inom Kriminalvården för unga som begår grova brott, skärpning av påföljden ungdomsövervakning, begränsningar i möjligheten till permission, utslussning från sluten ungdomsvård, ungdomshäkten och ungdomsfängelser, nya ungdomspåföljder. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-05-27, 2021-05-06, 2021-04-22

Flera uppmaningar till regeringen om unga brottslingar (JuU28)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till 14 tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om unga brottslingar. Uppmaningarna handlar bland annat om en kartläggning och analys av ungdomsrån, att särskilda ungdomsdomstolar med jourfunktion ska övervägas och att det måste gå en viss tid av sluten ungdomsvård innan en dömd får permission.

Förslagen om tillkännagivanden kommer från motioner från den allmänna motionstiden 2020. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner med hänvisning till pågående utredningar och arbete inom området.

Förslagspunkter

1. Kvarhållande av barn

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om kvarhållande av barn och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 26.

Reservation 1 (S, C, V, MP)

2. Sänkt gräns för häktning av unga

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 2 (M, SD, KD)

3. Översyn av reglerna om häktning av barn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 27.

Reservation 3 (L)

4. Drogtester av barn under 15 år

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om drogtester av barn under 15 år och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 25 och

bifaller delvis motion

2020/21:645 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 4 (S, C, V, MP)

5. Utredning av brottsförebyggande insatser och ansvarsfördelningen av dessa

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 10.

Reservation 5 (C)

6. Avhopparverksamhet för unga

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2720 av Johanna Öfverbeck m.fl. (MP) yrkande 7.

7. Frivårdsinsatser för unga lagöverträdare

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 47.

Reservation 6 (L)

8. Lättade sekretessregler

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om lättade sekretessregler och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 21 och

2020/21:3294 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 7 (S, V, MP)
Reservation 8 (C, L)

9. Kartläggning och analys av ungdomsrån

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en kartläggning och analys av ungdomsrån och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:3294 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 19.

Reservation 9 (S, V, L, MP)

10. Åtgärder mot ungdomsrån

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3294 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 18.

Reservation 10 (M, KD, L)

11. Visitationszoner i anslutning till skolor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3294 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 11 (M)

12. Polisens samarbete med skolan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3307 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 18.

Reservation 12 (KD)

13. Utredning av brott som begåtts av barn under 15 år

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:645 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 5 och

2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 24.

Reservation 13 (M, SD, KD)
Reservation 14 (L)

14. Bevistalan

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om bevistalan och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 27 och

2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 31.

Reservation 15 (S, V, MP)

15. Ungdomsdomstolar

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ungdomsdomstolar och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:3139 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 35,

2020/21:3294 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 15 och

2020/21:3529 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 16 (S, C, V, MP)

16. Jourdomstolar

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om jourdomstolar och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:3529 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 17 (S, V, MP)

17. Snabbare lagföring

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om snabbare lagföring och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 25 och

2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 28.

Reservation 18 (S, V, MP)

18. Hemliga tvångsmedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3294 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 19 (M)

19. Straffrabatten för unga

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:645 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2,

2020/21:2064 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S) yrkande 4,

2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 24,

2020/21:3294 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 21.2 och 22,

2020/21:3311 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 4 och 5,

2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 13 och

2020/21:3544 av Fredrik Schulte (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 20 (M, SD, KD)
Reservation 21 (C)

20. Bevisbörda för påstående om ålder

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2989 av David Josefsson (M).

21. En särskild enhet inom Kriminalvården för unga som begår grova brott

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en särskild enhet inom Kriminalvården för unga som begår grova brott och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:3139 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 33,

2020/21:3303 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 16,

2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 35 och

2020/21:3497 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 22 (S, V, MP)

22. Översyn av innehållet i undomsvård

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3302 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 49.

Reservation 23 (M, SD, KD)

23. Skärpning av påföljden ungdomsövervakning

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om skärpning av påföljden ungdomsövervakning och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:645 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 6 och 7 samt

2020/21:3294 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 24 (S, V, L, MP)

24. Tillämpningsområdet för ungdomsövervakning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:645 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 25 (M, SD)

25. Skärpningar av påföljden sluten ungdomsvård

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3302 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 46-48.

Reservation 26 (M, SD, KD)

26. Höjd säkerhet vid permissioner

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3271 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 46.

Reservation 27 (KD, L)

27. Begränsningar i möjligheten till permission

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om begränsningar i möjligheten till permission och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:3302 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 50 och 51.

Reservation 28 (S, V, MP)

28. Utslussning från sluten ungdomsvård

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om utslussning från sluten ungdomsvård och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:2720 av Johanna Öfverbeck m.fl. (MP) yrkande 14 och

2020/21:3302 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 52.

Reservation 29 (S, V, MP)

29. Ungdomshäkten och ungdomsfängelser

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ungdomshäkten och ungdomsfängelser och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:3294 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 17,

2020/21:3302 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 43 och

2020/21:3303 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 30 (S, V, MP)

30. Nya ungdomspåföljder

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om nya ungdomspåföljder och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:3497 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 31 (S, V, MP)

31. Utbildning som påföljd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2236 av Helena Antoni (M).

32. Motioner som bereds förenklat

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.