Sveriges feministiska utrikespolitik

Utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 januari 2020

Beslut

Skrivelse om Sveriges feministiska utrikespolitik har granskats (UU6)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Sveriges feministiska utrikespolitik. Skrivelsen ger en lägesbild av situationen för jämställdheten i världen för kvinnor och flickor och ger exempel på vad Sveriges arbete bidragit med på olika områden. Det är första gången som regeringen lämnar en samlad bild av den feministiska utrikespolitiken till riksdagen.

Riksdagen konstaterar bland annat att Sverige ska vara den globalt starkaste rösten för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter. Inte minst mot bakgrund av det motstånd som finns internationellt mot jämställdhetsarbete och ett krympande demokratiskt utrymme i många länder.
Riksdagen framhåller även att respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer också i fortsättningen bör vara en av de främsta prioriteringarna i utrikespolitikens samtliga delar och genomsyra alla politikområden.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa samtidigt nej till cirka 50 förslag i motioner som tar upp de områden som berörs i skrivelsen.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-28
Justering: 2019-12-18
Trycklov: 2020-01-15
Reservationer 17
Betänkande 2019/20:UU6

Alla beredningar i utskottet

2019-11-28, 2019-11-28, 2019-11-14

Skrivelse om Sveriges feministiska utrikespolitik har granskats (UU6)

Utrikesutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen om Sveriges feministiska utrikespolitik. Skrivelsen ger en lägesbild av situationen för jämställdheten i världen för kvinnor och flickor och ger exempel på vad Sveriges arbete bidragit med på olika områden. Det är första gången som regeringen lämnar en samlad bild av den feministiska utrikespolitiken till riksdagen.

Utrikesutskottet konstaterar bland annat att Sverige ska vara den globalt starkaste rösten för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter. Inte minst mot bakgrund av det motstånd som finns internationellt mot jämställdhetsarbete och ett krympande demokratiskt utrymme i många länder.
Utskottet framhåller även att respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer också i fortsättningen bör vara en av de främsta prioriteringarna i utrikespolitikens samtliga delar och genomsyra alla politikområden.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till cirka 50 förslag i motioner som tar upp de områden som berörs i skrivelsen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-21
Debatt i kammaren: 2020-01-22
4

Beslut

Beslut: 2020-01-22
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 januari 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande om politiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2063 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 5,

2019/20:2057 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 12,

2019/20:2830 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 1,

2019/20:3024 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 1,

2019/20:3321 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:3356 av Yasmine Posio m.fl. (V) yrkande 20,

2019/20:3362 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1,

2019/20:3395 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 1,

2019/20:3396 av Sara Gille m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:3397 av Kerstin Lundgren m.fl. (C),

2019/20:3400 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2 i denna del och

2019/20:3402 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 2
M 0 69 0 1
SD 0 0 62 0
C 0 0 31 0
V 0 0 27 0
KD 0 0 22 0
L 19 0 0 0
MP 15 0 0 1
- 1 0 1 0
Totalt 133 69 143 4


2. Arenor och verktyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3357 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2,

2019/20:3395 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:3396 av Sara Gille m.fl. (SD) yrkandena 3-5 och 7 samt

2019/20:3400 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkande 10.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (KD)

3. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:723 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 3,

2018/19:1386 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:2063 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6,

2019/20:3395 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 4 och 5,

2019/20:3396 av Sara Gille m.fl. (SD) yrkandena 1 och 6 samt

2019/20:3400 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 5, 9, 11 och 12.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)
Reservation 13 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 1
M 0 0 69 1
SD 0 62 0 0
C 31 0 0 0
V 0 0 27 0
KD 0 0 22 0
L 19 0 0 0
MP 16 0 0 0
- 1 0 1 0
Totalt 166 62 119 2


4. Fred och säkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 19 och 21,

2019/20:3362 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 6 i denna del,

2019/20:3395 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 3 och

2019/20:3400 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 7 och 8.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (KD)

5. Internationellt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 10,

2019/20:2057 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 9,

2019/20:3362 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 6 i denna del,

2019/20:3395 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 6 och

2019/20:3400 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 2 i denna del, 3, 4 och 6.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (KD)

6. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

7. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:17 till handlingarna.