Brasilien

Motion 2018/19:1386 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-28
Granskad
2018-11-28
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska stötta den brasilianska staten i framtagandet av handlingsplaner för mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska inleda ett fördjupat militärt utbyte och samarbete med Brasilien och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en gemensam materielanskaffningsstrategi för försvarsmateriel tillsammans med den brasilianska staten och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ett strategiskt samarbete inom utveckling av rymdteknik tillsammans med den brasilianska staten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allmänt

Sveriges diplomatiska relationer med Brasilien upprättades redan år 1826 och samarbetet länderna emellan har sedan dess utvecklats på ett positivt sätt på en rad olika områden. Sverigedemokraterna ser mycket positivt på denna utveckling, inte minst då den varit mycket gynnsamt för svensk industri och dess möjlighet till export och utveckling.

 

Våra två länder har en hel del gemensamma politiska målsättningar såsom ett starkare skydd för mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och att stärka demokratin. Sverigedemokraterna noterar samtidigt att det finns områden där Sverige kommit längre än Brasilien – exempelvis i arbetet med att minska mäns våld mot kvinnor, HBT-personers rättigheter och arbetet mot korruption. Sverigedemokraterna anser att detta är områden där våra länder kan fördjupa samarbetat.

 

Militärt samarbete

Sverigedemokraterna anser att det strategiska avtal som ingicks år 2009 med Brasilien är mycket viktigt för vårt land. I och med försäljningen av stridsflygplanet SAAB 39 Gripen till Brasilien fördjupades avtalet ytterligare. Affären ledde framförallt till att Sverige, för första gången, fick en strategisk partner att vidareutveckla Gripen och dess förmågor med. Frukten av detta samarbete ser vi nu genom utvecklingen av den tvåsitsiga versionen Gripen E/F – ett flygplan som förväntas vara operativt år 2021 och som kommer stärka såväl den svenska som den brasilianska försvarsförmågan.  Sverigedemokraterna ser gärna att det militära samarbetet utvidgas ytterligare till att inkludera samarbeten och samövningar mellan våra länders olika försvarsgrenar, men också till att omfatta tekniskt utbyte och forskning.

 

Ett annat samarbete, som Sverigedemokraterna ser positivt på, är materielanskaffning. Exempelvis överväger Brasilien idag anskaffning av systemen EMADS och SeaCeptor - det senare systemet överväger även vårt östra grannland Finland att införskaffa. Genom en gemensam materielanskaffning skulle vi inte bara stärka relationerna till Brasilien, Finland, Storbritannien och Italien (tillverkare), Sverige skulle också få partnerländer att kostnadsdela anskaffningen med – något som skulle vara gynnsamt för alla inblandade.

 

Rymdtekniskt samarbete 

Det statligt ägda företaget Swedish Space Corporation har genom sitt arbete möjliggjort för svenska företag att under åren utveckla olika typer av högteknologisk utrustning, exempelvis mikrosatelliter, för rymden. Företaget har en bred vilja att finna nya samarbetspartners för att kunna utveckla sin verksamhet ytterligare.

Brasilien i sin tur strävar efter att minska sitt beroende av stormakter som USA på en rad olika områden, exempelvis rymden, och är därför intresserade av att finna och skriva avtal med nya aktörer. Sverigedemokraterna ser här goda möjligheter till ett givande samarbete. Redan idag finns ett visst samarbete på området, då den brasilianska motsvarigheten till Swedish Space Corporation - Agencia Espacial Brasiliera – köper komponenter tillverkade i Trollhättan till de raketer som företaget har i sitt rymdprogram.

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

Markus Wiechel (SD)

Ludvig Aspling (SD)

Lars Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

Roger Richtoff (SD)

 

Yrkanden (4)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska stötta den brasilianska staten i framtagandet av handlingsplaner för mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2019/20:UU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska inleda ett fördjupat militärt utbyte och samarbete med Brasilien och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2018/19:FöU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en gemensam materielanskaffningsstrategi för försvarsmateriel tillsammans med den brasilianska staten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2018/19:FöU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ett strategiskt samarbete inom utveckling av rymdteknik tillsammans med den brasilianska staten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.