Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU11

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 9 februari 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-09, 2023-02-16