Ny brottsrubricering för brott mot skolpersonal

Motion 2022/23:1985 av Johanna Rantsi (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en ny brottsrubricering vid brott mot skolpersonal och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det rapporteras kontinuerligt om ökat hot och våld i skolan samtidigt som brist på studiero är ett ihållande problem. Lärare tvingas lägga mer tid på att upprätthålla ordning i klassrummen och följden blir mindre fokus på undervisning. Samtidigt har antalet anmälningar om hot och våld i skolan till Arbetsmiljöverket ökat drastiskt. Hot och våld mot skolpersonal är inte bara ett hot mot den enskilde utan också ett hot mot skolans funktion och förtroendet för densamma som institution. Hot och våld ska aldrig accepteras. Det behöver få tydliga konsekvenser att hota en person som utövar myndig­hetsutövning vilket annars riskerar äventyra skolväsendets trovärdighet.

Elever har rätt att känna sig trygga i skolan. Personalen likaså. Lärare och skol­personal bör omfattas av ett utökat lagskydd för att tryggas i sin arbetsmiljö och i sitt uppdrag med myndighetsutövning. Därför bör riksdagen ställa sig bakom det som anförs i motionen om att införa en ny brottsrubricering för brott mot skolpersonal.

 

 

Johanna Rantsi (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en ny brottsrubricering vid brott mot skolpersonal och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.