Språkplikt – deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2021

Beslut

Språkutbildning krävs för rätt till försörjningsstöd (SoU21)

Gå språkutbildning för att få försörjningsstöd

Är du frisk och kan arbeta
men behöver försörjningsstöd från din kommun?
Om du inte kan prata eller skriva på svenska
så måste du gå språkutbildningen
svenska för invandrare
som också kallas sfi
om du kan
för att få försörjningsstöd.
Det kallas språkplikt.
Det gäller från den 21 april 2021.

En så kallad språkplikt ska införas som innebär att en person vid behov ska delta i svenska för invandrare (sfi) för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Riksdagen sa ja till regeringens förslag till lagändring som syftar till att visa på att språkutbildning ökar möjligheten att få ett arbete.

Förslaget innebär samtidigt tydligare krav på att delta i utbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd. Det kan finnas sociala eller hälsomässiga skäl som kan ge rätt till försörjningsstöd utan krav på att delta i språkutbildning.

Lagändringen ska börja gälla den 1 april 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-01-28, 2021-02-11

Språkutbildning krävs för rätt till försörjningsstöd (SoU21)

En så kallad språkplikt ska införas som innebär att en person vid behov ska delta i svenska för invandrare (sfi) för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till lagändring som syftar till att visa på att språkutbildning ökar möjligheten att få ett arbete.

Förslaget innebär samtidigt tydligare krav på att delta i utbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd. Det kan finnas sociala eller hälsomässiga skäl som kan ge rätt till försörjningsstöd utan krav på att delta i språkutbildning.

Lagändringen ska börja gälla den 1 april 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.