Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU5

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 november 2021

Nästa händelse: Beredning 28 oktober 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-10-28, 2021-10-14