Till innehåll på sidan

Protokoll 2021/22:29 Onsdagen den 17 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:29

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 27 oktober justerades.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Kristdemokraternas partigrupp anmält Ulf Lönnberg som suppleant i kulturutskottet och i utbildningsutskottet under Christian Carlssons ledighet.

Talmannen förklarade vald under tiden den 17 november 2021–28 januari 2022 till

suppleant i kulturutskottet 

Ulf Lönnberg (KD)

suppleant i utbildningsutskottet 

Ulf Lönnberg (KD)

§ 3  Anmälan om uteblivna svar på interpellationer

Talmannen anmälde att följande interpellationer inte skulle besvaras:

2021/22:1 Försvunna yazidiska kvinnor

av Joar Forssell (L)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2021/22:15 Armeniska krigsfångar

av Arin Karapet (M)

till utrikesminister Ann

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.