Till innehåll på sidan

Onsdag den 17 november 2021

Kammarens föredragningslistor 2021/22:29

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2021/22:29

Onsdagen den 17 november 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 27 oktober

Anmälan om kompletteringsval

2

Ulf Lönnberg (KD) som suppleant i kulturutskottet och utbildningsutskottet fr.o.m. idag t.o.m. den 28 januari 2022 under Christian Carlssons (KD) ledighet

Anmälan om uteblivna svar på interpellationer

3

2021/22:1 av Joar Forssell (L)
Försvunna yazidiska kvinnor

4

2021/22:15 av Arin Karapet (M)
Armeniska krigsfångar

5

2021/22:28 av Arin Karapet (M)
Förändrade betygskrav i svenska

6

2021/22:35 av Lars Adaktusson (KD)
Sveriges

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.