Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2022

Beslut

Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring (SfU22)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att skärpa och förbättra nuvarande regler kring arbetskraftsinvandring. Syftet är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare, samt attrahera och behålla internationell kompetens.

Förslaget innebär bland annat att

 • ett nytt uppehållstillstånd införs för vissa högkvalificerade och välutbildade personer
 • kompetensutvisningar ska motverkas - det vill säga arbetskraftsinvandrare ska inte utvisas på grund av mindre fel
 • ett anställningsavtal ska krävas för ett arbetstillstånd
 • arbetsgivare kan bli skyldiga att anmäla om anställningsvillkoren ändras och blir mindre förmånliga
 • Migrationsverket ska kunna kräva att en arbetsgivare redovisar arbetsvillkoren för en utlänning som beviljats arbetstillstånd
 • ett försörjningskrav införs vid anhöriginvandring kopplat till utländsk arbetskraft
 • brottet organiserad människosmuggling även ska omfatta arbetstillstånd som utfärdats på osanna uppgifter.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2021/22:134 punkterna 1 i denna del, 2-4.1. Bifall till motion 2021/22:4441 yrk. 12 I övrigt avslag på samtliga motionsyrkanden
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 21 under punkt 14, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-17, 2022-03-24

Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring (SfU22)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att skärpa och förbättra nuvarande regler kring arbetskraftsinvandring. Syftet är att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare, samt attrahera och behålla internationell kompetens.

Förslaget innebär bland annat att

 • ett nytt uppehållstillstånd införs för vissa högkvalificerade och välutbildade personer
 • kompetensutvisningar ska motverkas - det vill säga arbetskraftsinvandrare ska inte utvisas på grund av mindre fel
 • ett anställningsavtal ska krävas för ett arbetstillstånd
 • arbetsgivare kan bli skyldiga att anmäla om anställningsvillkoren ändras och blir mindre förmånliga
 • Migrationsverket ska kunna kräva att en arbetsgivare redovisar arbetsvillkoren för en utlänning som beviljats arbetstillstånd
 • ett försörjningskrav införs vid anhöriginvandring kopplat till utländsk arbetskraft
 • brottet organiserad människosmuggling även ska omfatta arbetstillstånd som utfärdats på osanna uppgifter.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juni 2022.

Socialförsäkringsutskottet föreslår vidare att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma med ett förslag om skärpta straff för organiserande av människosmuggling. Tillkännagivandet har sin grund i ett förslag i en motion. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.