Protokoll 2021/22:99 Onsdagen den 20 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:99

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 30 mars justerades.

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Propositioner
2021/22:99 till finansutskottet
2021/22:100
Förslagspunkt 1 till finansutskottet
Förslagspunkt 2 och 3 till konstitutionsutskottet
2021/22:226 och 229 till civilutskottet
2021/22:227, 231 och 233 till justitieutskottet
2021/22:228 till skatteutskottet
2021/22:232 till konstitutionsutskottet
2021/22:237 till socialförsäkringsutskottet
Skrivelser
2021/22:98 till skatteutskottet
2021/22:101 till finansutskottet
Motioner
2021/22:4516, 4534, 4554, 4579, 4599 och 4612 till utbildningsutskottet
2021/22:4514, 4523, 4530 och 4576 till civilutskottet
2021/22:4490 och 4527 till arbetsmarknadsutskottet
2021/22:4555

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.