Till innehåll på sidan

Attrahera fler experter till Sverige för att stärka forskning, investeringar, företagande och arbetsmarknad

Motion 2021/22:2717 av Lars Hjälmered (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om handläggningstider och rättspraxis och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för att Sverige ska kunna attrahera fler forskare och forskarstuderande och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa talang-/expertvisum och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för flera experter att söka sig till Sverige för att starta företag och investera pengar och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta myndighetsadministration för personer som kommer till Sverige för att studera, arbeta, starta företag eller investera pengar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige är ett land byggt på handel. Många företag i Sverige gör affärer med kunder i andra länder. Att söka sig utanför Sverige är naturligt, inte minst då vår egen hemma­marknad är begränsad. Produkter och tjänster som sålts till kunder i andra länder bidrar till att företag växer och jobb skapas och i förlängningen till vårt välstånd.

Vi har många duktiga personer i Sverige. Men det är också bra för Sverige om fler experter skulle söka sig hit. Om människor kommer till Sverige för att investera pengar, studera, forska eller arbeta blir vårt land bättre. Om duktiga människor väljer Sverige är det bra för svenska företag inom områden som it, vård, fordon och life science. Den fria rörligheten i Europa gör att vi, liksom personer från andra länder, kan röra oss fritt i Europa för att exempelvis plugga eller jobba i ett annat land. För personer från länder utanför Europa finns andra regler.

I världen kan vi nu se en utveckling där duktiga personer, experter eller talanger, rör sig lätt mellan olika länder. En karriär inom forskning eller näringsliv kan ske i såväl Sverige som städer och regioner i andra delar av världen. Det innebär att Sverige kan attrahera, men också tappa, personer. Därför måste vi fundera och göra saker för att underlätta för att fler talangfulla personer söker sig till Sverige för att studera, forska eller arbeta.

De senaste åren har vi sett problem med arbetskraftsinvandringen i Sverige. Dels har det emellanåt varit ohemula handläggningstider hos Migrationsverket och dels en rätts­tillämpning där ”småfel” kan göra att arbetstillstånd inte ges eller förlängs. Det är inte rimligt. Om inte Migrationsverket klarar uppdraget bör det övervägas att istället lägga ansvaret på en annan myndighet som Skatteverket. Vidare bör det säkerställas att ”småfel” i tillämpningen inte ska stoppa en ansökan. Detta bör ges regeringen till känna.

2014 gjordes ändringar som underlättade för utomeuropeiska studenter och forskare att komma till och stanna i Sverige. Nu har det gått ett antal år och tiden är mogen att följa upp och se vad utfallet blev. Dessutom är det i det sammanhanget rimligt att se vilka fler åtgärder som kan göras för att fler experter såsom forskare och professorer kan attraheras till Sverige. Det skulle gynna svenska lärosäten och svenskt näringsliv. Detta bör ges regeringen till känna.

Sverige bör dessutom utveckla reglerna för arbetskraftsinvandring genom att införa särskilda visum för talanger/experter. Idag måste en person ha ett jobberbjudande för att få komma till Sverige. Sverige bör införa en särskild ”gräddfil” för högkvalificerade personer för att Sverige ska kunna attrahera fler att söka sig hit. Regeringen bör utreda och återkomma med förslag på talang-/expertvisum. Detta bör ges regeringen till känna.

Ett område där det finns mer att göra är för personer som vill komma till Sverige för att starta företag eller investera pengar. Reglerna för dessa utomeuropeiska personer är både krångliga och tidsödande. Risken med detta är att Sverige ratas som förstahandsval och att vi därmed förlorar lovande personer med viktiga investeringar. Inspiration kan hämtas från länder som Kanada och Singapore. I dessa, och andra, länder finns enkla, tydliga krav för att uppfylla kraven för att få ett visum, vanligen krav på en minsta summa pengar som måste investeras. Nya enkla, tydliga regler för investerare och företagare bör införas. Detta bör ges regeringen till känna.

En hel del personer som söker sig till Sverige från såväl EU/EES-området som utanför EU upplever problem med myndighetsadministration. Ofta kan en sådan sak som att få ett samordningsnummer ta lång tid. Utan ett sådant nummer kan en arbets­givare inte dra A-skatt, arbetstagaren kan inte jämka, hos flera huvudmän inom kollektivtrafiken kan inte åkkorten registreras etc. Svenska myndigheter ska självklart ha god koll och undvika fusk eller andra problem. Samtidigt är det angeläget att administrationen vid myndigheter såsom Skatteverket och Försäkringskassan sker så skyndsamt som det bara går. Olika åtgärder för att snabba på hanteringen bör övervägas. Självklart ska en snabb hantering ske på ett sådant sätt att regeringens vanskötsel och fusk med samordningsnummer inte fortsätter. Detta bör ges regeringen till känna.

 

 

Lars Hjälmered (M)

 

 

Yrkanden (5)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för flera experter att söka sig till Sverige för att starta företag och investera pengar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta myndighetsadministration för personer som kommer till Sverige för att studera, arbeta, starta företag eller investera pengar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för att Sverige ska kunna attrahera fler forskare och forskarstuderande och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om handläggningstider och rättspraxis och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa talang-/expertvisum och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2021/22:SfU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.