Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU21

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 15 februari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-03-03, 2022-02-15