Onsdag den 23 mars 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:86

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2021/22:86

Onsdagen den 23 mars 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 2 mars

Anmälan om ny riksdagsledamot

2

Richard Herrey (M) som ny riksdagsledamot fr.o.m. idag

Anmälan om kompletteringsval

3

Richard Herrey (M) som suppleant i trafikutskottet

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

4

Lina Nordquist (L) som andre ersättare för gruppledare fr.o.m. den 1 januari 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

5

2021/22:47 Torsdagen den 17 mars

FiU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

6

2021/22:412 av

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.