Regional utvecklingspolitik

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2021

Beslut

Nej till motioner om regional utvecklingspolitik (NU14)

Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat pågående insatser och den politik som redan förs.

Motionerna handlar exempelvis om stöd till kommersiell och offentlig service, lokalisering av statliga myndigheter och utvecklingen i vissa län och regioner.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-12-17, 2021-02-04

Nej till motioner om regional utvecklingspolitik (NU14)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat pågående insatser och den politik som redan förs.

Motionerna handlar exempelvis om stöd till kommersiell och offentlig service, lokalisering av statliga myndigheter och utvecklingen i vissa län och regioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.