Politiken för global utveckling (PGU)

Utrikesutskottets bet 2017/18:UU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2018

Beslut

Regeringens arbete med politiken för global utveckling och Agenda 2030 har behandlats (UU21)

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om politiken för global utveckling, PGU och genomförandet av Agenda 2030. Syftet med PGU är att alla politikområden ska bidra till en rättvis och hållbar utveckling genom samstämmiga beslut. I skrivelsen redogör regeringen för sitt arbete med detta under åren 2016-2017.

Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa nej till de motioner som behandlades samtidigt.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-24
Justering: 2018-06-07
Trycklov: 2018-06-11
Reservationer 7
bet 2017/18:UU21

Alla beredningar i utskottet

2018-05-24, 2018-05-17, 2018-05-03, 2018-04-19

Regeringens arbete med politiken för global utveckling och Agenda 2030 har behandlats (UU21)

Utrikesutskottet har behandlat regeringens skrivelse om politiken för global utveckling, PGU och genomförandet av Agenda 2030. Syftet med PGU är att alla politikområden ska bidra till en rättvis och hållbar utveckling genom samstämmiga beslut. I skrivelsen redogör regeringen för sitt arbete med detta under åren 2016-2017.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till de motioner som behandlats samtidigt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-14
Debatt i kammaren: 2018-06-15
4

Beslut

Beslut: 2018-06-19
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Politikens huvuddrag och genomförande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:555 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 7 och 22,

2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 38,

2017/18:3742 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4,

2017/18:4063 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M),

2017/18:4065 av Kerstin Lundgren m.fl. (C),

2017/18:4070 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1 och

2017/18:4073 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 0 0 35 7
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 0 0 20 1
L 17 0 0 2
KD 0 0 15 1
- 0 0 3 5
Totalt 138 71 91 49


2. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:568 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 15.

3. Bekämpa klimatförändringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3 och

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 46.

Reservation 6 (C)
Reservation 7 (V)

4. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:533 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkandena 8, 10 och 12,

2017/18:555 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6,

2017/18:1687 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 21, 33, 35 och 37,

2017/18:3370 av Jonas Eriksson (MP) och

2017/18:4070 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2.

5. Skrivelse 2017/18:146 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2017/18:146 till handlingarna.