Näringspolitik

Näringsutskottets betänkande 2019/20:NU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om näringspolitik (NU12)

Riksdagen sa nej till 110 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om näringspolitik. Anledningen är bland annat att det redan pågår insatser och utredningar på området. Motionerna handlar bland annat om företagsfrämjande, riktade insatser, företagens kapitalförsörjning och särskilda näringsgrenar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om näringspolitik (NU12)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 110 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om näringspolitik. Anledningen är bland annat att det redan pågår insatser och utredningar på området. Motionerna handlar bland annat om företagsfrämjande, riktade insatser, företagens kapitalförsörjning och särskilda näringsgrenar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.