Fler unga entreprenörer

Motion 2019/20:2705 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Drivhusets verksamhet även ska omfatta studenterna på yrkeshögskolan och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Drivhuset ska verka för att etableras på fler orter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fler jobb börjar med fler som vill anställa. Sverige tillhör världstoppen vad det gäller innovationsförmåga och starka statsfinanser. Det är viktigt att denna starka position inte bryts. Den lägger grunden för ett bra företagsklimat. Men Sverige måste bli ett ännu bättre land att starta, driva och bygga företag i. Vi behöver fler entreprenörer.

Unga som vill starta eget ska uppmuntras. På så sätt kan de skapa jobb både åt sig själva och åt andra. Vi anser att stödet till de som arbetar för att främja entreprenörskap i högskolan och yrkeshögskolan genom Drivhuset ska permanentas. Drivhuset finns idag etablerat på 14 orter i Sverige. I samband med att resurserna till Drivhuset ökas borde de även få i uppdrag att verka för att de kan etableras på fler orter i Sverige, däribland både Halmstad och Västerås, som idag saknar Drivhuset. På så sätt främjas nyföretagandet bland Sveriges studenter. Vi anser att nyetableringar först och främst ska fokuseras på orter där yrkeshögskolor finns och att Drivhusets verksamhet även ska omfatta studenterna på dessa.

 

 

Lars Püss (M)

Åsa Coenraads (M)

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Drivhusets verksamhet även ska omfatta studenterna på yrkeshögskolan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Drivhuset ska verka för att etableras på fler orter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.