Några frågor om försäkring och tjänstepension

Finansutskottets betänkande 2022/23:FiU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 mars 2023

Beslut

Ja till ändringar om försäkring och tjänstepension (FiU19)

Det behövs göras ändringar i fyra lagar som handlar om försäkring och tjänstepension. Riksdagen godkände regeringens förslag som innebär att den svenska lagstiftningen ändras så att den blir förenlig med EU-direktivet Solvens II. Riksdagens beslut innebär ändringar i försäkringsrörelselagen, lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m., lagen om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. och lagen om tjänstepensionsföretag.

Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2023.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2023-02-07, 2023-02-16

Ja till ändringar om försäkring och tjänstepension (FiU19)

Det behövs göras ändringar i fyra lagar som handlar om försäkring och tjänstepension. Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag som innebär att den svenska lagstiftningen ändras så att den blir förenlig med EU-direktivet Solvens II. Regeringens förslag innebär ändringar i försäkringsrörelselagen, lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m., lagen om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. och lagen om tjänstepensionsföretag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.