Till innehåll på sidan

Onsdag den 8 mars 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:71

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Kammarens föredragningslistor

2022/23:71

Onsdagen den 8 mars 2023

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 15 februari

Utökning av antalet suppleanter

2

Från 28 till 29 i miljö- och jordbruksutskottet

3

Från 87 till 88 i EU-nämnden

Val av extra suppleanter

4

Anders Karlsson (C) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

5

Magnus Resare (M) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

6

2022/23:222 av Anna Wallentheim (S)
Barnkonventionen och kriminalpolitiken

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

7

RiR 2023:3

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.