Mediefrågor

Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 april 2015

Beslut

Regeringen bör utreda tv- och radioavgiften (KrU3)

Riksdagen har i ett så kallat tillkännagivande uppmanat regeringen att tillsätta en utredning av radio- och tv-avgiften i god tid inför nästa sändningstillstånd år 2020. Regeringens utredning ska ta fram en solidariskt finansierad, långsiktig modell som garanterar public service fortsatta oberoende. Den bör vara parlamentariskt sammansatt av ledamöter från alla riksdagspartierna.

Riksdagens tillkännagivande gjordes i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om finansieringen av public service, ledningen för Sveriges Radio och Sveriges Television samt tv-program på nationella minoritetsspråk. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motionsyrkanden om att utreda finansieringen av public service-bolagens verksamhet. Avslag till övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2015-03-12, 2015-03-24

Regeringen bör utreda tv- och radioavgiften (KrU3)

Kulturutskottet vill att riksdagen i ett så kallat tillkännagivande ska uppmana regeringen att tillsätta en utredning av radio- och tv-avgiften i god tid inför nästa sändningstillstånd år 2020. Regeringens utredning ska ta fram en solidariskt finansierad, långsiktig modell som garanterar public service fortsatta oberoende. Den bör vara parlamentariskt sammansatt av ledamöter från alla riksdagspartierna.

Kulturutskottets ställningstagande gjordes i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om finansieringen av public service, ledningen för Sveriges Radio och Sveriges Television samt tv-program på nationella minoritetsspråk. Utskottet föreslog att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.