Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU16

Planerat beslutsdatum: 2 juni 2021

Nästa händelse: Beredning 13 april 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

106 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-05-06
Justering: 2021-05-20
Trycklov: 2021-05-27
Betänkande 2020/21:SoU16

Alla beredningar i utskottet

2021-05-06, 2021-04-13
3

Debatt

Bordläggning: 2021-05-31
Debatt i kammaren: 2021-06-01
4

Beslut

Beslut: 2021-06-02