Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 januari 2021

Beslut

Nej till regeringens förslag om ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv (JuU11)

Riksdagen sa nej till regeringens förslag om hur det så kallade ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv ska införas i svensk lag.

Anledningen är att riksdagen anser att regeringens förslag går längre än vad som krävs enligt direktivet. Riksdagen riktade därför också ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att det fortsatta arbetet ska syfta till att införa direktivet på en faktisk miniminivå.

Riksdagen riktade även ett tillkännagivande till regeringen om att under 2021 återkomma med ett förslag om att avskaffa tidsbegränsade licenser för helautomatiska vapen och enhandsvapen. Den rådande ordningen är att licenser för den typen av vapen måste förnyas vart femte år men riksdagen anser att merarbetet som tidsbegränsningen innebär för lagliga vapeninnehavare inte kan vägas upp av nyttan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionen. Bifall till motionsyrkanden om att genomförandet av 2017 års ändringsdirektiv i svensk rätt inte går längre än vad direktivet kräver. Vidare bör regeringen under 2021 återkomma tillriksdagen med ett förslag om att avskaffa tidsbegränsade licenser för automatvapen och enhandsvapen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-12-03, 2020-12-17

Nej till regeringens förslag om ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv (JuU11)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om hur det så kallade ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv ska införas i svensk lag.

Anledningen är att utskottet anser att regeringens förslag går längre än vad som krävs enligt direktivet. Utskottet föreslår därför också att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att det fortsatta arbetet ska syfta till att införa direktivet på en faktisk miniminivå.

Utskottet föreslår även att riksdagen genom ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att under 2021 återkomma med ett förslag om att avskaffa tidsbegränsade licenser för helautomatiska vapen och enhandsvapen. Den rådande ordningen är att licenser för den typen av vapen måste förnyas vart femte år men utskottet anser att merarbetet som tidsbegränsningen innebär för lagliga vapeninnehavare inte kan vägas upp av nyttan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.