Förbättra för laglydiga jägare och vapenägare

Motion 2020/21:2241 av John Widegren (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte överimplementera EU:s vapendirektiv och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att licenshantering behöver bli snabbare och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det möjligt för jägare och sportskyttar att ha fler vapen i vapengarderoben och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort tillståndskravet på ljuddämpare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges vapenägare är välutbildade och kontrolleras ofta. Därför är det viktigt att lagstiftning inte försvårar och krånglar till för dem. En överimplementering av EU:s vapendirektiv skulle leda till precis detta, och därför är det viktigt att så inte sker.

Det tar fortfarande för lång tid i stora delar av landet att få vapenlicens. Det försvårar inte bara för enskild utan drabbar vapenhandlarna mycket negativt ekono­miskt. På sikt kommer bara de stora handlarna kunna överleva och det försvårar och fördyrar för jägare och vapenägare.

Eftersom jägare och vapenägare idag kontrolleras så noga som de gör borde det inte vara något hinder för dem att ha fler vapen i sin vapengarderob. Till exempel en jägare som har en full garderob och sedan får möjlighet att ärva vapen och då kanske inte får licens för dessa.

Ljuddämpare är idag ett bra hjälpmedel för jägare som både underlättar för jägarnas hörsel och skyddar jakthundens hörsel. Det finns inte någon rimlighet att det skall vara licensplikt på ett sådant hjälpmedel. Faktum är att rekylen dessutom blir mindre, vilket leder till bättre skytte och minskad risk för skadskjutningar.

Laglydiga jägare och sportskyttar behöver magasin till sina vapen och det är inte de magasinen som används vid organiserad brottslighet i Sverige. Det skulle bara ställa till mer administrativ börda och krångel att göra magasinen licenspliktiga.

 

 

John Widegren (M)

 

 

Yrkanden (4)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte överimplementera EU:s vapendirektiv och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att licenshantering behöver bli snabbare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU30
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det möjligt för jägare och sportskyttar att ha fler vapen i vapengarderoben och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU30
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort tillståndskravet på ljuddämpare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.