Till innehåll på sidan

Låt miniminivå gälla när det gäller EU:s vapendirektiv

Motion 2020/21:2788 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att när EU:s vapendirektiv ska införas i Sverige ska det införas på en miniminivå och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För en tid sedan kom lagrådsremissen rörande hur regeringen vill implementera EU:s vapendirektiv. Innan den kom meddelade regeringen genom statsrådet Mikael Damberg till media att man vill följa Danmark och Finland om implementeringen av EU:s vapen­direktiv. Båda dessa länder har överimplementerat direktivet och lagt på egna nya restriktioner av olika slag som går över EU:s miniminivå och försvårar och motverkar jakt och sportskytte. Med detta uttalande som gjordes kan man förutsätta att Sveriges regering också avser att gå längre än EU:s minimikrav. Dambergs uttalande ska nog tolkas som att regeringen också avser gå länge än EU:s minimikrav.

Till detta bör nämnas att regeringens tre tidigare försök att implementera vapen­direktivet har fallit pga. att man samtidigt försökt införa nya restriktioner som EU inte kräver och som tydligt skulle försvåra för jakt- och sportskyttesverige. Vid dessa tillfällen beskrev också regeringen dessa nya restriktioner som EU-krav, vilket inte stämmer.

Regeringen lägger frekvent fram olika förslag till restriktioner för laglydiga jägare, sportskyttar och samlare som bestämt skulle försvåra och motverka utövandet av jakt och sportskytte och visar tydligt att de inte tänker ändra uppfattning.

Regeringen försöker köpa stöd för de nya restriktionerna genom att locka med lättnader för tillstånd för ljuddämpare. Ljuddämpare har emellertid inget med EU-direktivet att göra och beslutet har redan fattats i riksdagen att tillståndsplikten skall avskaffas. Dessa så kallade lättnader betyder därför att man går tvärtemot riksdagens tillkännagivande i frågan. Frågan med ljuddämpare är dessutom ett förslag som reger­ingen tidigare använt söka stöd för nya restriktioner för jägare, sportskyttar och samlare men som de senare tvingats backa på och inte föreslagit avskaffad tillståndsplikt.

Riksdagen har de två senaste åren beslutat om 15 tillkännagivanden inom vapen­området med innebörden att reglerna för jägare, sportskyttar och samlare ska bli mindre restriktiva. Det har även tillkännagetts att riksdagen vill ha minimiimplementering. Inget av detta har genomförts av regeringen utan regeringen fortsätter gå emot riksdagens beslut.

Att regeringen i strid med detta lägger fram förslag om överimplementering kan inte ses som annat än respektlöst och anmärkningsvärt. Regeringen har även yttrat i media genom statsrådet Damberg, att EU har hört av sig och hotar Sverige med böter om vi inte implementerar vapendirektivet. Om regeringen vill slippa böter kanske regeringen också ska upphöra med att konstant lägga in nya restriktioner innebär ett direkt försvå­ran­de för jägare, sportskyttar och samlare. Sverige är skyldig att implementera EU:s vapendirektiv upp till miniminivå. Sverige uppfyller dock i princip redan miniminivån genom den mycket restriktiva reglering som redan idag finns – och för att implementera behöver Sverige endast göra redaktionella ändringar i lagen. Några nya restriktioner som påverkar jägare, skyttar och samlare är inte nödvändiga.

Så för att undvika eventuella böter från EU ska Sverige inte införa några ytterligare restriktioner utan låta mininivån gälla.

 

 

Marléne Lund Kopparklint (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att när EU:s vapendirektiv ska införas i Sverige ska det införas på en miniminivå och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.