Förskolan

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om förskolan (UbU13)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om förskolan. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår i vissa frågor och att åtgärder redan har vidtagits i andra. Motionerna handlar bland annat om förskolans inriktning och kvalitet, tillsyn, deltagandet i förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid och annan pedagogisk verksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-01-23
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-15
Reservationer 27
Betänkande 2017/18:UbU13

Alla beredningar i utskottet

2018-01-23, 2018-01-18

Nej till motioner om förskolan (UbU13)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om förskolan. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår i vissa frågor och att åtgärder redan har vidtagits i andra. Motionerna handlar bland annat om förskolans inriktning och kvalitet, tillsyn, deltagandet i förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid och annan pedagogisk verksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-27
Debatt i kammaren: 2018-02-28
4

Beslut

Beslut: 2018-03-01
12 förslagspunkter, 7 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 mars 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kvalitet i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:522 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 19,

2017/18:3359 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 2 och 3 samt

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 21.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 72 0 11
SD 0 0 39 6
MP 19 0 0 6
C 16 0 0 6
V 15 0 0 6
L 0 0 13 6
KD 0 0 11 5
- 0 0 2 3
Totalt 145 72 65 67


2. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:368 av Birgitta Ohlsson och Nina Lundström (båda L),

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 1 och

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 21.

Reservation 5 (SD)

3. Tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3359 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 8,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 41 och

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 45.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (KD)

4. Lärandet i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:522 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 3 och

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 29.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (L)

5. Minoritetsspråk och modersmålsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 2 och

2017/18:1113 av Ida Karkiainen (S).

Reservation 12 (SD)

6. Stöd till särbegåvade och barn med särskilda behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 23 och

2017/18:2339 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 72 0 0 11
SD 4 0 35 6
MP 19 0 0 6
C 16 0 0 6
V 0 16 0 5
L 13 0 0 6
KD 11 0 0 5
- 1 0 1 3
Totalt 231 16 36 66


7. Deltagande i förskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:522 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2017/18:667 av Gustaf Lantz (S),

2017/18:1226 av Helena Bouveng (M),

2017/18:1881 av Teresa Carvalho m.fl. (S),

2017/18:2223 av Paula Holmqvist m.fl. (S),

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 40,

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 24 och 27,

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkandena 40 och 43 samt

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 15 (C)
Reservation 16 (L)
Reservation 17 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 72 0 0 11
SD 33 1 2 9
MP 19 0 0 6
C 0 16 0 6
V 16 0 0 5
L 0 0 13 6
KD 0 0 11 5
- 2 0 0 3
Totalt 237 17 26 69


8. Barnomsorgspengen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 10,

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 28,

2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. (SD) yrkande 7,

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 15 och

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 23.

Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (C)
Reservation 20 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 72 0 0 11
SD 0 0 39 6
MP 19 0 0 6
C 0 0 16 6
V 16 0 0 5
L 13 0 0 6
KD 0 11 0 5
- 0 0 2 3
Totalt 215 11 57 66


9. Pedagogisk omsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 11,

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 27,

2017/18:2339 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 12,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 43 och

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 28-30.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (V)
Reservation 23 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 71 0 0 12
SD 1 0 38 6
MP 19 0 0 6
C 16 0 0 6
V 0 0 16 5
L 13 0 0 6
KD 0 11 0 5
- 0 0 2 3
Totalt 215 11 56 67


10. Öppna förskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 30,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 44 och

2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 31.

Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (KD)

11. Barnomsorg på obekväm arbetstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 8,

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 26,

2017/18:1902 av Catharina Bråkenhielm (S),

2017/18:2173 av Teresa Carvalho (S) och

2017/18:3137 av Saila Quicklund (M).

Reservation 26 (SD)

12. Vissa organisatoriska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkandena 5, 6 och 9 samt

2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkandena 24, 29 och 34.

Reservation 27 (SD)