Elisabet Knutsson (MP)

Tidigare ersättare

Valkrets
Skåne läns norra och östra
Titel
Högstadielärare matte och No.
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2014-10-03 – 2018-09-24

Utbildningsutskottet

Ledamot
2016-06-28 – 2018-09-24
Suppleant
2014-10-14 – 2016-06-28

Näringsutskottet

Suppleant
2014-10-14 – 2016-06-28

Kulturutskottet

Suppleant
2016-06-28 – 2018-09-24

Socialutskottet

Suppleant
2018-03-09 – 2018-09-24

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14- (statsrådsersättare 141003-). Ledamot utbildningsutskottet 16-. Suppleant utbildningsutskottet 14-16, näringsutskottet 14-16 och kulturutskottet 16-.

Föräldrar

Järnhandlaren Knut Knutsson och hemmafrun Maja Knutsson, f. Gustavsson .

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas

  Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas

  Betänkande 2017/18:UbU31

  Nyanlända elever i högstadiet ska få en individuell studieplan inom två månader från skolstart. Den ska beskriva hur eleven ska nå behörighet till gymnasiet. Eleverna ska också kunna få en anpassad timplan där ämnen som krävs för behörighet prioriteras. Elevernas rätt till

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 45 minuter
  Justering
  2018-06-12
  Bordläggning
  2018-06-18
  Debatt
  2018-06-19
  Beslut
  2018-06-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

  Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

  Betänkande 2017/18:UbU30

  Riksdagen sa nej till regeringens förslag om ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och att ett estetiskt ämne införs i alla nationella program.

  De elever som läser yrkesprogram på gymnasiet i dag måste själva välja att lägga till kurser i

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  53, 161 minuter
  Justering
  2018-06-12
  Bordläggning
  2018-06-18
  Debatt
  2018-06-19
  Beslut
  2018-06-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande

  Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande

  Betänkande 2017/18:UbU25

  Regeringen vill kunna ändra reglerna om behörighet och urval till högskolan utan att behöva ta hänsyn till de ställningstaganden, så kallade riksdagsbindningar, som riksdagen gjort om detta tidigare. Riksdagsbindningar om behörighet och urval till högskoleutbildning som

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  24, 82 minuter
  Justering
  2018-05-24
  Bordläggning
  2018-05-29
  Debatt
  2018-05-30
  Beslut
  2018-05-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Samling för skolan

  Samling för skolan

  Betänkande 2017/18:UbU27

  Riksdagen sa nej till regeringens förslag om ändring i skollagen för att motverka skolsegregation. Enligt förslaget skulle de som ansvarar för verksamheten i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola arbeta systematiskt för en blandad social sammansättning av elever i

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  40, 120 minuter
  Justering
  2018-05-17
  Bordläggning
  2018-05-22
  Debatt
  2018-05-23
  Beslut
  2018-05-23
 • Stillbild från Debatt om förslag: En gymnasieutbildning för alla

  En gymnasieutbildning för alla

  Betänkande 2017/18:UbU23

  Regeringen har lämnat flera förslag som ska möjliggöra att fler elever ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Riksdagen sa ja till alla förslag förutom förslaget om att vissa elever ska kunna få undantag från några behörighetskrav till högskoleförberedande program

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 51 minuter
  Justering
  2018-05-17
  Bordläggning
  2018-05-22
  Debatt
  2018-05-23
  Beslut
  2018-05-23
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förskolan

  Förskolan

  Betänkande 2017/18:UbU13

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om förskolan. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår i vissa frågor och att åtgärder redan har vidtagits i andra. Motionerna handlar bland annat om förskolans inriktning och kvalitet, tillsyn, deltagandet i förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid och annan pedagogisk verksamhet.

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  27 
  Anföranden och repliker
  44, 125 minuter
  Justering
  2018-02-15
  Bordläggning
  2018-02-27
  Debatt
  2018-02-28
  Beslut
  2018-03-01
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

  Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

  Betänkande 2017/18:UbU1

  Cirka 78 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet utbildning och universitetsforskning. Mest pengar går till utbildning vid landets universitet och högskolor och till barn- och ungdomsutbildning samt forskning. Riksdagen sa ja till regeringens

  Behandlade dokument
  38
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  84, 285 minuter
  Justering
  2017-12-07
  Bordläggning
  2017-12-13
  Debatt
  2017-12-14
  Beslut
  2017-12-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 15 Studiestöd

  Utgiftsområde 15 Studiestöd

  Betänkande 2017/18:UbU2

  Gymnasieelever och studenter på högskola och universitet ska få höjda bidrag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i studiestödslagen. Ändringarna innebär höjda bidragsnivåer inom studiestödet. För gymnasieelever höjs studiebidraget med 200 kronor till sammanlagt

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  24, 75 minuter
  Justering
  2017-11-30
  Bordläggning
  2017-12-12
  Debatt
  2017-12-13
  Beslut
  2017-12-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skolstart vid sex års ålder

  Skolstart vid sex års ålder

  Betänkande 2017/18:UbU7

  Skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  I dag är det cirka 98 procent av alla

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  28, 85 minuter
  Justering
  2017-11-09
  Bordläggning
  2017-11-14
  Debatt
  2017-11-15
  Beslut
  2017-11-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Politisk information i skolan

  Politisk information i skolan

  Betänkande 2017/18:UbU6

  Det är rektorer som beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i skolundervisningen. Om politiska partier bjuds in får de begränsas till partier som antingen finnas representerade i riksdagen, i Europaparlamentet eller i kommunernas, landstingens eller

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 30 minuter
  Justering
  2017-11-09
  Bordläggning
  2017-11-14
  Debatt
  2017-11-15
  Beslut
  2017-11-15
 • En nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser

  Motion 2017/18:3059 av Marco Venegas m.fl. (MP)

  Motion till riksdagen 2017/18:3059 av Marco Venegas m.fl. MP En nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa förutsättningar för att snarast färdigställa och anta en nationell handlingsplan för området sällsynta diagnoser
  Inlämnad
  2017-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2017/18:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd

  Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd

  Betänkande 2016/17:UbU20

  Ett nytt så kallat studiestartsstöd ska införas. Stödet ska underlätta för arbetslösa personer med kort utbildning att studera för att öka deras möjligheter att få arbete. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Studiestartsstödet är ett verktyg som kommunerna

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 45 minuter
  Justering
  2017-05-18
  Bordläggning
  2017-05-30
  Debatt
  2017-05-31
  Beslut
  2017-05-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skolväsendet - övergripande skolfrågor

  Skolväsendet - övergripande skolfrågor

  Betänkande 2016/17:UbU19

  Riksdagen sa nej till motionsförslag om övergripande skolfrågor. Motionerna handlar bland annat om åtgärder för att höja kunskapsresultaten i de svenska skolorna, om skolvalet, friskolor och tillsyn. Skälet är främst att det redan pågår arbete inom området.

  Behandlade dokument
  48
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  30, 128 minuter
  Justering
  2017-04-27
  Bordläggning
  2017-05-03
  Debatt
  2017-05-04
  Beslut
  2017-05-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skolväsendet - lärare och elever

  Skolväsendet - lärare och elever

  Betänkande 2016/17:UbU18

  En väl fungerande studie- och yrkesvägledning minskar risken för att elever väljer fel utbildning och sedan hoppar av. En professionell vägledning ger också bättre balans mellan utbud och efterfrågan av kompetenser på arbetsmarknaden.

  Därför behöver studie- och yrkesvägledarna

  Behandlade dokument
  70
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  25 
  Anföranden och repliker
  30, 128 minuter
  Justering
  2017-04-27
  Bordläggning
  2017-05-03
  Debatt
  2017-05-04
  Beslut
  2017-05-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skolväsendet - grundläggande om utbildningen

  Skolväsendet - grundläggande om utbildningen

  Betänkande 2016/17:UbU17

  Riksdagen vill att skollagen ska ses över och skärpas så att det inte råder några tvivel om att huvudregeln är att undervisningen inte ska vara könsuppdelad. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

  Riksdagen vill också säkerställa att

  Behandlade dokument
  74
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  30, 128 minuter
  Justering
  2017-04-27
  Bordläggning
  2017-05-03
  Debatt
  2017-05-04
  Beslut
  2017-05-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vuxenutbildningen

  Vuxenutbildningen

  Betänkande 2016/17:UbU16

  Riksdagen konstaterar att universitet, högskola och yrkeshögskola i dagsläget inte erbjuder utbildningar som är anpassade efter de personer som har gått i gymnasiesärskolan utom i undantagsfall. Utbildningarna är i huvudsak utformade efter studenter som har gått den

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  18, 74 minuter
  Justering
  2017-04-27
  Bordläggning
  2017-05-03
  Debatt
  2017-05-04
  Beslut
  2017-05-04
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Infrastrukturminister Anna Johansson S EU- och handelsminister Ann Linde S Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström S Finansmarknads-
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

  Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

  Betänkande 2016/17:UbU12

  Regeringen har presenterat inriktningen på forskningspolitiken för de närmaste tio åren. Regeringen har också beskrivit de satsningar som beslutades i samband med budgetpropositionen för 2017, bland annat de nationella forskningsprogrammen.

  Regeringen kommer att avskaffa

  Behandlade dokument
  64
  Förslagspunkter
  54
  Reservationer
  85 
  Anföranden och repliker
  54, 190 minuter
  Justering
  2017-03-23
  Bordläggning
  2017-04-04
  Debatt
  2017-04-05
  Beslut
  2017-04-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4

  En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4

  Betänkande 2016/17:UbU10

  Betyg införs på försök från årskurs 4. Regeringen får rätt att starta upp en sådan försöksverksamhet och sätta upp lämpliga regler. Som mest ska 100 skolor kunna delta i försöksverksamheten.

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag, vilket innebär att skollagen ändras.

  En

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  25, 77 minuter
  Justering
  2017-02-23
  Bordläggning
  2017-02-28
  Debatt
  2017-03-01
  Beslut
  2017-03-01
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 15 Studiestöd

  Utgiftsområde 15 Studiestöd

  Betänkande 2016/17:UbU2

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar i statsbudgeten för 2017 inom utgiftsområdet 15 Studiestöd. Sammanlagt går 22,4 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till bidrag till studiemedel (15,3 miljarder) och studiehjälp (3,4 miljarder).

  Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om vissa bemyndiganden, bland annat när det gäller bidrag till studiesociala ändamål.

  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  11, 34 minuter
  Justering
  2016-12-01
  Bordläggning
  2016-12-12
  Debatt
  2016-12-13
  Beslut
  2016-12-14

Filter