Till innehåll på sidan

Onsdag den 28 februari 2018

TalarlistaKammarens talarlista 2018-02-28

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Onsdagen den 28 februari 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

47

Utrikesutskottets betänkande UU9

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

1

Björn Söder (SD)

8

2

Yasmine Posio Nilsson (V)

8

3

Krister Örnfjäder (S)

8

4

Hans Wallmark (M)

8

5

Anders Schröder (MP)

8

6

Kerstin Lundgren (C)

8

7

Allan Widman (L)

8

8

Sofia Damm (KD)

6

9

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

12

10

Lotta Johnsson Fornarve (V)

6

11

Carl Schlyter (MP)

10

12

Annika Lillemets (MP)

8

____

____

1.38

1.38

48

Socialutskottets betänkande

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.