Forskning

Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2020

Beslut

Nej till motioner om forskning (UbU16)

Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag i motioner om forskning från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om forskare och doktorander, särskilda forskningsområden och den nationella strategin för life science.

Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är de bestämmelser som gäller inom området, att arbete redan pågår och att åtgärder redan är vidtagna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

62 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-26
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-23
Reservationer 19
Betänkande 2019/20:UbU16

Nej till motioner om forskning (UbU16)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 90 förslag i motioner om forskning från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om forskare och doktorander, särskilda forskningsområden och den nationella strategin för life science.

Anledningen till att utskottet anser att riksdagen bör säga nej till motionerna är de bestämmelser som gäller inom området, att arbete redan pågår och att åtgärder redan är vidtagna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-06
Debatt i kammaren: 2020-05-07
4

Beslut

Beslut: 2020-05-07
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Forskare och doktorander

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:284 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V) yrkandena 6 och 7,

2019/20:618 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 12,

2019/20:620 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkandena 3, 6 och 8,

2019/20:3090 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 7,

2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkandena 58 och 59 samt

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 17.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 15 0 0 85
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 21 11 22 295


2. Särskilda forskningsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:366 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 9,

2019/20:402 av Solveig Zander (C) yrkande 2,

2019/20:410 av Solveig Zander (C) yrkande 3,

2019/20:604 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkandena 36 och 41,

2019/20:612 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkande 14,

2019/20:615 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) yrkandena 60 och 61,

2019/20:820 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 27,

2019/20:825 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:1515 av Mats Berglund (MP),

2019/20:2241 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkande 3,

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 22,

2019/20:2916 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 31,

2019/20:2931 av Jennie Åfeldt och Christina Östberg (båda SD) yrkande 1,

2019/20:3090 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:3227 av Jennie Åfeldt och Christina Östberg (båda SD) yrkande 1,

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 23 och 24,

2019/20:3277 av Amineh Kakabaveh (-) yrkande 2,

2019/20:3338 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 10,

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 76 och

2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (C)
Reservation 9 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 26 3 26 294


3. Klinisk och praktiknära forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2916 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 21,

2019/20:2927 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 9,

2019/20:3110 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 16,

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4 och

2019/20:3254 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 29.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (C)
Reservation 12 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 36 5 14 294


4. Den nationella strategin för life science

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 28 och

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 3 11 294


5. Djurfri forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:976 av Elin Lundgren (S),

2019/20:1532 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) yrkandena 1-3,

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 58 och

2019/20:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 33.

Reservation 15 (C)
Reservation 16 (KD)

6. Forskningsresultat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1071 av Ulrika Jörgensen (M) och

2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 60.

Reservation 17 (KD)

7. Övriga forskningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:828 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 10,

2019/20:2898 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP) yrkande 2,

2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkande 57 och

2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 18 (KD)
Reservation 19 (L)

8. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.