Företag, kapital och fastighet

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU19

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 8 april 2021

Nästa händelse: Justering 25 mars 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

65 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-03-04
Justering: 2021-03-25
Trycklov: 2021-03-30
Betänkande 2020/21:SkU19

Alla beredningar i utskottet

2021-03-04, 2021-02-25
3

Debatt

Bordläggning: 2021-04-07
Debatt i kammaren: 2021-04-08
4

Beslut

Beslut: 2021-04-08