Protokoll 2020/21:107 Onsdagen den 14 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:107

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 24 mars justerades.

§ 2  Meddelande om särskild debatt om utbetalning av krisstöd till företag

Tredje vice talmannen meddelade att på begäran av Moderaternas riksdagsgrupp skulle en särskild debatt om utbetalning av krisstöd till företag anordnas

fredagen den 30

april kl.

9.00.
Från regeringen skulle näringsminister Ibrahim Baylan

(S) delta.
Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse: 
Begäran om särskild debatt

angående

utbetalning av krisstöd till företag
Coronapandemin påverkar hela samhället. De ekonomiska konsekvenserna är stora, för både enskilda och företag. Sverige befinner sig i en tredje smittvåg och de nu gällande restriktionerna gör att många företag och anställda fortsatt har det mycket

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.