Torsdag den 8 april 2021

TalarlistaKammarens talarlista 2021-04-08

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 8 april 2021

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

14

Skatteutskottets betänkande SkU18

 

 

 

Inkomstskatt

 

 

 

1

Kjell Jansson (M)

8

 

 

2

Anne Oskarsson (SD)

6

 

 

3

Alireza Akhondi (C)

8

 

 

4

Tony Haddou (V)

6

 

 

5

Hampus Hagman (KD)

6

 

 

6

Gulan Avci (L)

6

 

 

7

Sultan Kayhan (S)

8

 

 

8

Rebecka Le Moine (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.54

0.54

15

Skatteutskottets betänkande SkU19

 

 

 

Företag, kapital och fastighet

 

 

 

1

Kjell Jansson (M)

8

 

 

2

David Lång (SD)

8

 

 

3

Helena Vilhelmsson (C)

8

 

 

4

Tony Haddou (V)

8

 

 

5

Hampus Hagman (KD)

8

 

 

6

Gulan Avci (L)

8

 

 

7

Patrik Lundqvist (S)

8

 

 

8

Rebecka Le Moine (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.02

1.56

16

Skatteutskottets betänkande SkU21

 

 

 

Mervärdesskatt

 

 

 

1

Kjell Jansson (M)

8

 

 

2

Johnny Skalin (SD)

9

 

 

3

Helena Vilhelmsson (C)

8

 

 

4

Hampus Hagman (KD)

8

 

 

5

Anders Österberg (S)

8

 

 

6

Rebecka Le Moine (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.47

2.43

17

Utbildningsutskottets betänkande UbU11

 

 

 

Lärare och elever

 

 

 

1

Kristina Axén Olin (M)

6

 

 

2

Patrick Reslow (SD)

8

 

 

3

Alireza Akhondi (C)

6

 

 

4

Daniel Riazat (V)

6

 

 

5

Christian Carlsson (KD)

6

 

 

6

Roger Haddad (L)

6

 

 

7

Linus Sköld (S)

6

 

 

8

Annika Hirvonen (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.52

3.35

 

Totalt anmäld tid 3 tim. 35 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.