Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 november 2019

Beslut

Asylsökandes möjlighet att välja eget boende ska begränsas i vissa områden (SfU11)

De som söker asyl bör inte bo i vissa områden

Personer som kommer till Sverige
och söker asyl
får lite pengar för
att kunna köpa sådant som de behöver.
Pengarna är olika sorters bidrag.

Regeringen och riksdagen vill
att personer som söker asyl
ska låta bli att flytta till områden
där det kan vara svårt
att hitta en bra bostad
och leva ett bra liv.

Därför har riksdagen beslutat
att personer som söker asyl
och flyttar till sådana områden
inte ska få bidragen för asylsökande.

De nya reglerna
börjar gälla den 1 januari 2020.

Regeringen föreslår att asylsökandes möjligheter att bo i eget boende ska begränsas i vissa områden. Om en asylsökande ordnar bostad på egen hand i ett område med socioekonomiska utmaningar ska han eller hon som huvudregel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag. Syftet med förslaget är att asylsökande i fler fall än i dag ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och att de negativa sociala konsekvenserna av att asylsökande väljer eget boende ska minska.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2019-10-24, 2019-11-14

Asylsökandes möjlighet att välja eget boende ska begränsas i vissa områden (SfU11)

Regeringen föreslår att asylsökandes möjligheter att bo i eget boende ska begränsas i vissa områden. Om en asylsökande ordnar bostad på egen hand i ett område med socioekonomiska utmaningar ska han eller hon som huvudregel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag. Syftet med förslaget är att asylsökande i fler fall än i dag ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och att de negativa sociala konsekvenserna av att asylsökande väljer eget boende ska minska.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.