Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU11

Planerat beslutsdatum: 27 november 2019

Nästa händelse: Beredning 24 oktober 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-14
Justering: 2019-11-19
Trycklov: 2019-11-22
Betänkande 2019/20:SfU11

Alla beredningar i utskottet

2019-11-14, 2019-10-24
3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-26
Debatt i kammaren: 2019-11-27
4

Beslut

Beslut: 2019-11-27