Onsdag den 27 november 2019

TalarlistaKammarens talarlista 2019-11-27

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 27 november 2019

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Finansutskottets betänkande FiU1

 

 

 

Statens budget 2020 Rambeslutet

 

 

 

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för debatten om rambeslutet. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till tio minuter.

 

1

Elisabeth Svantesson (M)

10

 

 

2

Oscar Sjöstedt (SD)

10

 

 

3

Ulla Andersson (V)

10

 

 

4

Jakob Forssmed (KD)

10

 

 

5

Fredrik Olovsson (S)

10

 

 

6

Emil Källström (C)

10

 

 

7

Mats Persson (L)

10

 

 

8

Karolina Skog (MP)

10

 

 

9

Finansminister Magdalena Andersson (S)

10

 

 

10

Niklas Wykman (M)

8

 

 

11

Eric Westroth (SD)

8

 

 

12

Tony Haddou (V)

8

 

 

13

Hampus Hagman (KD)

8

 

 

14

Jörgen Hellman (S)

8

 

 

15

Per Åsling (C)

8

 

 

16

Joar Forssell (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

2.26

2.26

16

Finansutskottets betänkande FiU11

 

 

 

Höständringsbudget för 2019

 

 

 

1

Dennis Dioukarev (SD)

8

 

 

2

Karolina Skog (MP)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.13

2.39

17

Skatteutskottets betänkande SkU10

 

 

 

Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

2.39

18

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU10

 

 

 

Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning

 

 

 

1

Katarina Brännström (M)

5

 

 

2

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

4

 

 

3

Carina Ohlsson (S)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.14

2.53

19

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU11

 

 

 

Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

 

 

 

1

Maria Malmer Stenergard (M)

6

 

 

2

Paula Bieler (SD)

8

 

 

3

Christina Höj Larsen (V)

8

 

 

4

Hans Eklind (KD)

8

 

 

5

Rikard Larsson (S)

8

 

 

6

Jonny Cato (C)

8

 

 

7

Robert Hannah (L)

6

 

 

8

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.58

3.51

20

Trafikutskottets betänkande TU4

 

 

 

Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning

 

 

 

1

Jens Holm (V)

8

 

 

2

Denis Begic (S)

6

 

 

3

Jessika Roswall (M)

6

 

 

4

Mikael Larsson (C)

4

 

 

5

Magnus Jacobsson (KD)

6

 

 

6

Emma Berginger (MP)

5

 

 

7

Jimmy Ståhl (SD)

4

 

 

8

Helena Gellerman (L)

5

 

 

9

Pål Jonson (M)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.48

4.39

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 39 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.