Protokoll 2019/20:39 Onsdagen den 27 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2019/20:39

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2019/20:128

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:128 Nedskärningar i sjukvården

av Ulla Andersson (V)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 10 december 2019.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 25 november 2019

Socialdepartementet

Lena Hallengren (S)

Enligt uppdrag

Marianne Jenryd

Expeditionschef

Interpellation 2019/20:139

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:139 Utfasning av burar inom äggindustrin

av Elin Segerlind (V)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 6 december 2019.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

Stockholm den 20

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.