En ny konsumentköplag

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 2022

Beslut

Ja till en ny konsumentköplag (CU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny och modernare konsumentköplag. Förutom köp av varor innehåller den nya lagen även regler om köp av digitalt innehåll och digitala tjänster. Den nya lagen innebär bland annat att tiden för säljarens ansvar att bevisa att ett fel inte fanns vid köpet förlängs från sex månader till två år. En annan ny bestämmelse är att den som tillhandahåller digitalt innehåll blir skyldig att göra säkerhetsuppdateringar och andra nödvändiga uppdateringar under viss tid.

Vissa särskilda regler för konsumentköp av levande djur införs också i konsumentköplagen. Riksdagen riktade här en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att köp av dyrare djur inte ska omfattas av konsumentköplagen.

Den nya lagen innebär att svenska regler anpassas till EU-regler på området. Lagen börjar gälla den 1 maj 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag som undantar köp av dyrare djur från konsumentköplagens tillämpningsområde. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-17, 2022-03-01, 2022-03-17

Ja till en ny konsumentköplag (CU3)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny och modernare konsumentköplag. Förutom köp av varor innehåller den nya lagen även regler om köp av digitalt innehåll och digitala tjänster. Lagförslagen innebär bland annat att tiden för säljarens ansvar att bevisa att ett fel inte fanns vid köpet förlängs från sex månader till två år. En annan ny bestämmelse är att den som tillhandahåller digitalt innehåll blir skyldig att göra säkerhetsuppdateringar och andra nödvändiga uppdateringar under viss tid.

Vissa särskilda regler för konsumentköp av levande djur införs också i konsumentköplagen. Civilutskottet föreslår här att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att köp av dyrare djur inte ska omfattas av konsumentköplagen.

Den nya lagen innebär att svenska regler anpassas till EU-regler på området. Lagen ska börja gälla den 1 maj 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.