Onsdag den 30 mars 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-03-30

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 30 mars 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

19

Finansutskottets betänkande FiU17

 

 

 

Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier

 

 

 

1

Sofia Westergren (M)

4

 

 

2

Charlotte Quensel (SD)

8

 

 

3

Gunilla Carlsson (S)

6

 

 

4

Ali Esbati (V)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.24

0.24

20

Finansutskottets betänkande FiU25

 

 

 

Statlig förvaltning

 

 

 

1

Sofia Westergren (M)

8

 

 

2

Dennis Dioukarev (SD)

6

 

 

3

Martin Ådahl (C)

5

 

 

4

Ali Esbati (V)

8

 

 

5

Ingela Nylund Watz (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.33

0.57

21

Finansutskottets betänkande FiU26

 

 

 

Kommunala frågor

 

 

 

1

Eva Lindh (S)

8

 

 

2

Jan Ericson (M)

8

 

 

3

David Perez (SD)

6

 

 

4

Lars Thomsson (C)

6

 

 

5

Ilona Szatmari Waldau (V)

8

 

 

6

Janine Alm Ericson (MP)

8

 

 

7

Amineh Kakabaveh (-)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.54

1.51

22

Skatteutskottets betänkande SkU21

 

 

 

Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

1.51

23

Civilutskottets betänkande CU3

 

 

 

En ny konsumentköplag

 

 

 

1

Sanne Lennström (S)

8

 

 

2

Lars Püss (M)

8

 

 

3

Angelica Lundberg (SD)

8

 

 

4

Ola Johansson (C)

8

 

 

5

Larry Söder (KD)

6

 

 

6

Elisabeth Falkhaven (MP)

4

 

 

7

Statsrådet Max Elger (S)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.52

2.43

24

Civilutskottets betänkande CU8

 

 

 

Konsumenträtt

 

 

 

1

Lars Püss (M)

6

 

 

2

Angelica Lundberg (SD)

6

 

 

3

Ola Johansson (C)

4

 

 

4

Jon Thorbjörnson (V)

6

 

 

5

Larry Söder (KD)

6

 

 

6

Sanne Lennström (S)

8

 

 

7

Statsrådet Max Elger (S)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.46

3.29

25

Civilutskottets betänkande CU10

 

 

 

Bostadspolitik

 

 

 

1

Roger Hedlund (SD)

8

 

 

2

Ola Johansson (C)

8

 

 

3

Momodou Malcolm Jallow (V)

10

 

 

4

Larry Söder (KD)

6

 

 

5

Jakob Olofsgård (L)

8

 

 

6

Ola Möller (S)

8

 

 

7

Viktor Wärnick (M)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.58

4.27

26

Näringsutskottets betänkande NU15

 

 

 

Energipolitik

 

 

 

1

Carl-Oskar Bohlin (M)

8

 

 

2

Mattias Jonsson (S)

8

 

 

3

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

 

 

4

Rickard Nordin (C)

8

 

 

5

Birger Lahti (V)

8

 

 

6

Camilla Brodin (KD)

8

 

 

7

Arman Teimouri (L)

8

 

 

8

Lorentz Tovatt (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

5.31

 

 

 

 

 

27

Socialutskottets betänkande SoU13

 

 

 

Äldrefrågor

 

 

 

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

 

 

2

Ann-Christin Ahlberg (S)

6

 

 

3

Mats Sander (M)

8

 

 

4

Per Ramhorn (SD)

6

 

 

5

Sofia Nilsson (C)

6

 

 

6

Karin Rågsjö (V)

6

 

 

7

Barbro Westerholm (L)

6

 

 

8

Margareta Fransson (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.50

6.21

28

Justitieutskottets betänkande JuU24

 

 

 

Processrättsliga frågor

 

 

 

1

Gustaf Lantz (S)

8

 

 

2

Ellen Juntti (M)

8

 

 

3

Pontus Andersson (SD)

8

 

 

4

Malin Björk (C)

6

 

 

5

Ingemar Kihlström (KD)

6

 

 

6

Johan Pehrson (L)

8

 

 

7

Martin Marmgren (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.50

7.11

29

Justitieutskottets betänkande JuU49

 

 

 

Redogörelse för verksamheten inom den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol och den svenska delegationens arbete under 2021

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

7.11

30

Försvarsutskottets betänkande FöU8

 

 

 

Försvarsmaktens personal

 

 

 

1

Jan R Andersson (M)

8

 

 

2

Roger Richthoff (SD)

8

 

 

3

Lars Thomsson (C)

8

 

 

4

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

 

 

5

Allan Widman (L)

6

 

 

6

Niklas Karlsson (S)

6

 

 

7

Mikael Oscarsson (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.50

8.01

31

Försvarsutskottets betänkande FöU9

 

 

 

Militära frågor

 

 

 

1

Niklas Karlsson (S)

6

 

 

2

Jörgen Berglund (M)

8

 

 

3

Roger Richthoff (SD)

8

 

 

4

Lars Thomsson (C)

8

 

 

5

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

 

 

6

Allan Widman (L)

6

 

 

7

Elisabeth Falkhaven (MP)

6

 

 

8

Mikael Oscarsson (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.56

8.57

 

Totalt anmäld tid 8 tim. 57 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.