Protokoll 2021/22:90 Onsdagen den 30 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:90

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om faktapromemoria

Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2021/22:FPM70 Förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten) COM(2022) 68 till trafikutskottet

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2021/22:197 till civilutskottet

2021/22:201 till näringsutskottet

2021/22:202 till finansutskottet

2021/22:214 till socialutskottet

Motioner

2021/22:4434, 4450 och 4459 till utbildningsutskottet

§ 3  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Trafikutskottets betänkande

2021/22:TU8 Luftfartsfrågor

Miljö- och

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.