Elmarknadsfrågor

Näringsutskottets betänkande 2019/20:NU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2020

Beslut

Nej till motioner om elmarknaden (NU10)

Riksdagen sa nej till cirka 40 motioner om elmarknadsfrågor. Anledningen är bland annat att det i flera fall redan pågår insatser och utredningar. Motionerna handlar bland annat om elmarknadens utformning och funktion, mål och ansvar för leveranssäkerheten, planering och säkerhet för framtidens elnät och Gotlands elförsörjning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-20
Justering: 2020-03-05
Trycklov: 2020-03-06
Reservationer 9
Betänkande 2019/20:NU10

Alla beredningar i utskottet

2020-02-20, 2020-02-04, 2020-01-28

Nej till motioner om elmarknaden (NU10)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 40 motioner om elmarknadsfrågor. Anledningen är bland annat att det i flera fall redan pågår insatser och utredningar. Motionerna handlar bland annat om elmarknadens utformning och funktion, mål och ansvar för leveranssäkerheten, planering och säkerhet för framtidens elnät och Gotlands elförsörjning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-10
Debatt i kammaren: 2020-03-11
4

Beslut

Beslut: 2020-03-11
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 mars 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Elmarknadens utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:64 av Magnus Oscarsson (KD),

2019/20:248 av Ola Johansson och Mikael Larsson (båda C),

2019/20:251 av Mikael Larsson (C),

2019/20:275 av Lars Thomsson (C),

2019/20:442 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) yrkandena 3 och 5,

2019/20:457 av Hillevi Larsson (S),

2019/20:989 av Hanna Westerén (S) i denna del,

2019/20:1039 av Pia Nilsson och Olle Thorell (båda S),

2019/20:1126 av Olle Thorell och Pia Nilsson (båda S),

2019/20:1306 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1318 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1678 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1-4,

2019/20:1961 av Ulrika Heindorff m.fl. (M) yrkandena 1, 3 och 4,

2019/20:2139 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S),

2019/20:2216 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD),

2019/20:2422 av Jan Ericson (M),

2019/20:2517 av Katarina Brännström (M),

2019/20:2670 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 6 och 7,

2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 16 och

2019/20:3333 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkandena 3, 4 och 17.

Reservation 1 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 4
M 0 66 0 4
SD 0 60 0 2
C 31 0 0 0
V 25 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 2 0 0 0
Totalt 187 146 0 16


2. Övrigt om elmarknadens utformning och funktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:389 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkandena 32-34, 36 och 37,

2019/20:391 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),

2019/20:1292 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M) yrkandena 1-3,

2019/20:1961 av Ulrika Heindorff m.fl. (M) yrkandena 2, 5 och 6,

2019/20:2363 av Mikael Damsgaard och Åsa Coenraads (båda M) yrkande 2,

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 34,

2019/20:2670 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 10,

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 10,

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 29, 31, 33, 34, 42 och 43 samt

2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 22.

Reservation 2 (M, KD)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (L)

3. Mål för leveranssäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3333 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 5 och

2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 20.

Reservation 6 (M, SD, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, SD, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 4
M 0 66 0 4
SD 0 60 0 2
C 31 0 0 0
V 25 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 0 18 0 1
MP 15 0 0 1
- 1 1 0 0
Totalt 168 165 0 16


4. Ansvar för leveranssäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2670 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 8,

2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 19 och

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 30.

Reservation 7 (M, C, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 4
M 0 66 0 4
SD 60 0 0 2
C 1 30 0 0
V 25 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 0 18 0 1
MP 15 0 0 1
- 1 1 0 0
Totalt 198 135 0 16


5. Säkerhet och planering för framtidens elmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3333 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkandena 2 och 16.

Reservation 8 (KD)

6. Gotlands elförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:271 av Lars Thomsson (C),

2019/20:276 av Lars Thomsson (C),

2019/20:989 av Hanna Westerén (S) i denna del,

2019/20:2825 av Allan Widman (L) och

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 41.

Reservation 9 (M, C, V, KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, C, V, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 4
M 0 66 0 4
SD 60 0 0 2
C 0 31 0 0
V 0 25 0 2
KD 0 20 0 2
L 0 18 0 1
MP 15 0 0 1
- 0 2 0 0
Totalt 171 162 0 16