Djurskydd

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2013/14:MJU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om djurskydd (MJU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om djurskydd. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om översyn av djurskyddslagen, djurhållning, avel, offentlig förevisning av djur och djurhälsovård.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-02-04
Justering: 2014-03-06
Betänkande publicerat: 2014-03-17
Trycklov: 2014-03-17
Reservationer 17
bet 2013/14:MJU10

Nej till motioner om djurskydd (MJU10)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om djurskydd. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om översyn av djurskyddslagen, djurhållning, avel, offentlig förevisning av djur och djurhälsovård.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-26
4

Beslut

Beslut: 2014-03-26
18 förslagspunkter, 14 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 mars 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Djurskyddslagstiftningens struktur m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 5 och 6.

Reservation 1 (MP, V)

2. Översyn av föreskrifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ485 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (S)

3. Ålders- och kompetenskrav för djurhållning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 39 och 40.

Reservation 3 (MP)

4. Djurskyddskontrollanters kompetens m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ372 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 3 och
2013/14:MJ501 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M100007
MP23002
FP21003
C20003
SD01901
V18001
KD16003
Totalt29719033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Brott mot djurskyddslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ347 av Catharina Bråkenhielm (S) och
2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 9.

Reservation 5 (MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M100007
MP02302
FP21003
C20003
SD01901
V01801
KD16003
Totalt25660033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Omhändertagande av djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 11.

Reservation 6 (MP, V)

7. Utevistelse m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ374 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2 och
2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 18 och 20.

Reservation 7 (MP, V)

8. Förebyggande av beteendestörningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ485 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 8 (S, MP)

9. Naturligt beteende m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 7, 14-16 och 26.

Reservation 9 (MP, V)

10. Kirurgisk kastrering av grisar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 19.

Reservation 10 (MP)

11. Slaktkycklinguppfödning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ316 av Jan Ericson (M) och
2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 22.

Reservation 11 (MP, V)

12. Slakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ211 av Olle Larsson (SD).

Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S981013
M100007
MP23002
FP21003
C20003
SD01901
V18001
KD16003
Totalt29620033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Katter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ376 av Jan Ertsborn m.fl. (FP) yrkandena 1-6,
2013/14:MJ407 av Elin Lundgren och Åsa Lindestam (båda S),
2013/14:MJ412 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M),
2013/14:MJ485 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 4 och
2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 38.

Reservation 13 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M100007
MP02203
FP21003
C20003
SD19001
V01801
KD16003
Totalt176139034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Ormar och giftiga djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ247 av Karin Granbom Ellison m.fl. (FP) yrkandena 1-6,
2013/14:MJ281 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S) och
2013/14:MJ325 av Betty Malmberg (M).

15. Tävlingar med häst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr218 av Cecilia Widegren (M) yrkande 5,
2013/14:MJ409 av Elin Lundgren (S) och
2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 36.

Reservation 14 (MP, V)

16. Offentlig förevisning av djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ448 av Richard Jomshof och Markus Wiechel (båda SD) och
2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 34 och 35.

Reservation 15 (MP)
Reservation 16 (SD)

17. Djurhälsovård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ422 av Carina Adolfsson Elgestam (S),
2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 17 och
2013/14:MJ485 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 8 och 10.

Reservation 17 (S, V)

18. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.